Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

EPA: 616 XXVII
Broj akta: 33/22-6
Datum: 16.11.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Datum: 16.11.2022.
Broj akta: 33/22-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Srđan Pavićević

Usmjerenje

Datum: 16.11.2022.
Broj akta: 33/22-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Zakonodavni odbor

Amandman

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Srđan Pavićević

Usmjerenje

Datum: 20.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović, Bogdan Božović

Izvještaj

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis o povlačenju Amandmana iz procedure 33/22-6/5

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/8
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Usmjerenje

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/10
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/12
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.12.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 33/22-6/13
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali