Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

EPA: 616 XXVII
Broj akta: 33/22-6
Datum: 16.11.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Datum: 16.11.2022.
Broj akta: 33/22-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Srđan Pavićević

Usmjerenje

Datum: 16.11.2022.
Broj akta: 33/22-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo