Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i priključnih graničnih dionica

EPA: 621 XXVII
Broj akta: 14-1/22-3
Datum: 23.11.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 23.11.2022.
Broj akta: 14-1/22-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 29.11.2022.
Broj akta: 14-1/22-3/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Dopuna materijala

Datum: 01.12.2022.
Broj akta: 14-1/22-3/3
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 07.12.2022.
Broj akta: 14-1/22-3/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 10.02.2023.
Broj akta: 14-1/22-3/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 20.03.2023.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali