Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja

EPA: 763 XXVII
Broj akta: 16-4/23-1
Datum: 11.05.2023
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja

Datum: 11.05.2023.
Broj akta: 16-4/23-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Jelena Božović

Usmjerenje

Datum: 11.05.2023.
Broj akta: 16-4/23-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 09.06.2023.
Broj akta: 16-4/23-1/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada