Nazad

Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode, kao radnog tijela nadležnog za nadzor nad primjenom i praćenje poštovanja Etičkog kodeksa poslanika za 2022. godinu

EPA: 766 XXVII
Broj akta: 00-72/23-17
Datum: 17.05.2023
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode, kao radnog tijela nadležnog za nadzor nad primjenom i praćenje poštovanja Etičkog kodeksa poslanika za 2022. godinu

Datum: 17.05.2023.
Broj akta: 00-72/23-17
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ljudska prava i slobode