Nazad

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2022. godinu

EPA: 2 XXVIII
Broj akta: 00-72/23-27
Datum: 31.07.2023
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2022. godinu

Datum: 31.07.2023.
Broj akta: 00-72/23-27
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali