Nazad

Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti u 2022. godini

EPA: 3 XXVIII
Broj akta: 00-72/23-28
Datum: 31.07.2023
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti u 2022. godini

Datum: 31.07.2023.
Broj akta: 00-72/23-28
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali