Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

EPA: 143 XXVIII
Broj akta: 23-3/24-1
Datum: 18.01.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Datum: 18.01.2024.
Broj akta: 23-3/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 26.01.2024.
Broj akta: 23-3/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 29.02.2024.
Broj akta: 23-3/24-1/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 19.03.2024.
Broj akta: 23-3/24-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.04.2024.
Broj akta: 23-3/24-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.05.2024.
Broj akta: 23-3/24-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo