Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja na temu: „Sprovođenje IPARD programa u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na LIDER pristup“

EPA: 157 XXVIII
Broj akta: 00-63-10/24-3/2
Datum: 16.02.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja na temu: „Sprovođenje IPARD programa u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na LIDER pristup“

Datum: 16.02.2024.
Broj akta: 00-63-10/24-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje