Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja na temu: „Status pripreme Prostornog plana Crne Gore i zakonske regulative u ovoj oblasti“

EPA: 158 XXVIII
Broj akta: 00-63-10/24-3/3
Datum: 16.02.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja na temu: „Status pripreme Prostornog plana Crne Gore i zakonske regulative u ovoj oblasti“

Datum: 16.02.2024.
Broj akta: 00-63-10/24-3/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje