Nazad

Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2023. godinu

EPA: 183 XXVIII
Broj akta: 00-72/24-7
Datum: 29.03.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2023. godinu

Datum: 29.03.2024.
Broj akta: 00-72/24-7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 29.03.2024.
Broj akta: 00-72/24-7/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.06.2024.
Broj akta: 00-72/24-7/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj - Ovim Izvještajem zamjenjuje se Izvještaj, broj 00-72/24-7/2

Datum: 28.06.2024.
Broj akta: 00-72/24-7/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo