Nazad

Predlog zakona o popisu poljoprivrede za 2024. godinu

EPA: 219 XXVIII
Broj akta: 11-1/24-1
Datum: 24.04.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o popisu poljoprivrede za 2024. godinu

Datum: 24.04.2024.
Broj akta: 11-1/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 24.04.2024.
Broj akta: 11-1/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.05.2024.
Broj akta: 11-1/24-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 28.05.2024.
Broj akta: 11-1/24-1/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Slađana Kaluđerović

Usmjerenje

Datum: 29.05.2024.
Broj akta: 11-1/24-1/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 03.06.2024.
Broj akta: 11-1/24-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj - Ovim Izvještajem zamjenjuje se Izvještaj, broj 11-1/24-1/5

Datum: 05.06.2024.
Broj akta: 11-1/24-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.07.2024.
Broj akta: 11-1/24-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo