Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

EPA: 225 XXVIII
Broj akta: 23-1/24-6
Datum: 29.04.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Datum: 29.04.2024.
Broj akta: 23-1/24-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 29.04.2024.
Broj akta: 23-1/24-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 16.05.2024.
Broj akta: 23-1/24-6/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.05.2024.
Broj akta: 23-1/24-6/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.05.2024.
Broj akta: 23-1/24-6/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo