Nazad

Predlog zakona o šumama

EPA: 228 XXVIII
Broj akta: 27-10/24-1
Datum: 30.04.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o šumama

Datum: 30.04.2024.
Broj akta: 27-10/24-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 07.05.2024.
Broj akta: 27-10/24-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo