Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

EPA: 233 XXVIII
Broj akta: 01-1/24-2
Datum: 08.05.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

Datum: 08.05.2024.
Broj akta: 01-1/24-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 09.05.2024.
Broj akta: 01-1/24-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo