Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja na temu: „Rješavanje pitanja bespravnih aktivnosti u šumarstvu Predlogom zakona o šumama i problem biljnih bolesti“

EPA: 263 XXVIII
Broj akta: 00-63-10/24-29/5
Datum: 06.06.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja na temu: „Rješavanje pitanja bespravnih aktivnosti u šumarstvu Predlogom zakona o šumama i problem biljnih bolesti“

Datum: 06.06.2024.
Broj akta: 00-63-10/24-29/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje