Nazad

37. śednica Odbora za evropske integracije, 08.06.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Odbora -
    - Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Odbora -
    - Usvajanje zapisnika sa 1. zajedničke sjednice Odbora za evropske integracije i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet -

  2. Peti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU, za period januar – mart 2015. godine;
  3. Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2015 – 2018;
  4. Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2015 – 2018;
  5. Prilog Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. godinu, za period 1. septembar 2014 – 1. april 2015. godine.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 08.06.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik