Nazad

99. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 11.05.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,

    koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović (član 137 stav 3 Poslovnika);

  2. Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti državne imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica ad u stečaju,

    koji je podnijela grupa 28 poslanika;

  3. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2014. godinu (na uvid) i
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta: