Nazad

42.śednica Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 02.04.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 40. i 41. sjednice
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja;
  4. Utvrđivanje amandmana Odbora na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama;
  5. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana Odbora na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Datum: 03.04.2015.
Broj akta: 27-4/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 02.04.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik