Nazad

44.śednica Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 19.05.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu,

    koje su podnijeli poslanici dr Filip Vuković i Maida Bešlić;

  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu;
  5. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 19.05.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu

Datum: 19.05.2015.
Broj akta: 11-4/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu

Datum: 19.05.2015.
Broj akta: 27-10/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja

Datum: 19.05.2015.
Broj akta: 12-2/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

Datum: 19.05.2015.
Broj akta: 12-2/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj