Nazad

46. śednica Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 09.06.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu,

  koje su podnijeli poslanici Marta Šćepanović i Nikola Gegaj (jedan);

 2. Amandmani na Predlog zakona o kooperativama

  koje su podnijeli:
  - poslanici mr Dritan Abazović i Mladen Bojanić (jedan);
  - poslanici Srđan Perić i Goran Tuponja (dva);
  - poslanici Maida Bešlić, Šefkija Murić, Nikola Gegaj, Radovan Obradović i dr Jasmin Sutović (jedan);
  - poslanik Neven Gošović (sedam);

 3. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama,

  koje su podnijeli:
  - poslanik Milan Knežević (18);
  - poslanici Obrad Gojković i Neven Gošović (tri);

 4. Amandmani na Predlog zakona o izmjeni Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

  koje su podnijeli:
  - poslanici Darko Pajović, Goran Tuponja i Srđan Perić (jedan);
  - poslanik Darko Šarančić (jedan);
  - poslanici Maida Bešlić i dr Filip Vuković (jedan);

 5. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha,

  koje su podnijeli:
  - poslanici Maida Bešlić i dr Filip Vuković (jedan);

 6. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 09.06.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu

Datum: 09.06.2015.
Broj akta: 11-4/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o kooperativama

Datum: 09.06.2015.
Broj akta: 11-4/14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama

Datum: 09.06.2015.
Broj akta: 14-4/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha

Datum: 09.06.2015.
Broj akta: 27-1/14-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj