Nazad

93. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 28.05.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

    koji je podnijela poslanica doc.dr Branka Bošnjak;

  2. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,

    koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

  3. Predlog zakona o dopunama Zakona o radu,

    koji su podnijeli poslanici doc.dr Branka Bošnjak, Milutin Đukanović, Vladislav Bojović, Janko Vučinić i prof.dr Jelisava Kalezić;

  4. Upoznavanje članova Odbora sa Izvještajem sa kontrolnog saslušanja, održanog povodom aktuelne situacije u nikšićkoj željezari „Toščelik“

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o radu

Datum: 10.06.2015.
Broj akta: 19-1/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 01.06.2015.
Broj akta: 09-2/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Datum: 01.06.2015.
Broj akta: 19-6/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 28.05.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik