Nazad

54. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 24.06.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2014. godini;
  2. Razmatranje amandmana (13) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama,

    koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;

  3. Razmatranje amandmana (7) na Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom,

    koje je podnijela poslanica Snežana Jonica i

  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta: