Nazad

43. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu, 28.07.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje amandmana koje su na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tajnosti podataka podnijeli:

    - poslanica Snežana Jonica, četiri amandmana
    - poslanici Srđan Perić i Goran Tuponja, jedan amandman
    - poslanica Ljerka Dragičević, jedan amandman

  2. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 28.07.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Datum: 28.07.2015.
Broj akta: 23-3/14-7/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj