Nazad

110. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 20.07.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o dopunama Zakona o regionalnom razvoju,

  koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović;

 2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica,

  koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović;

 3. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na nepokretnost,

  koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović;

 4. Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje,

  koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović;

 5. Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2014. godinu i Finansijski iskazi Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2014. godinu (na upoznavanje) i
 6. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o regionalnom razvoju

Datum: 21.07.2015.
Broj akta: 22/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum: 21.07.2015.
Broj akta: 16-02/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o porezu na nepokretnosti

Datum: 21.07.2015.
Broj akta: 16-02/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 21.07.2015.
Broj akta: 19-6/15-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 20.07.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik