Nazad

Osma śednica Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju, 20.10.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Uzimanje izjava, u skladu sa Zakonom o parlamentarnoj istrazi, od sljedećih lica:

    - Milutina Simovića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u trenutku uvođenja stečaja u Duvanskom kombinatu AD Podgorica i
    - BrankaVujovića, ministra ekonomije u trenutku uvođenja stečaja u Duvanskom kombinatu AD Podgorica.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 20.10.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik