Nazad

Deseta śednica Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju, 30.10.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Dogovor u vezi sa aktivnostima Anketnog odbora shodno članu 9 Zakona o parlamentarnoj istrazi.

    -usvajanje zapisnika sa osme i devete sjednice-

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 30.10.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik