Nazad

119. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 06.11.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama
  3. Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave

    - koji je podnio poslanik Damir Šehović;

  4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o geološkim istraživanjima koji su podnijele poslanice: Jelisava Kalezić i Branka Bošnjak;
  5. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare;(grupa poslanika – Jelisava Kalezić, Miodrg Lekić)
  6. Predlog za izbor Bankarskog ombudsmana u skladu sa članom 92 stav 2 Zakona o bankama, koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Filip Vuković, Rešid Adrović i Veljko Zarubica;
  7. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Datum: 12.11.2015.
Broj akta: 16-03/15-2/
Vrsta dokumenta: Predlog zakona

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Datum: 12.11.2015.
Broj akta: 03-3/ 15-1
Vrsta dokumenta: Predlog zakona

Amandmani Odbora na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Datum: 12.11.2015.
Broj akta: 03-3/15-1/
Vrsta dokumenta: Amandman

Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Datum: 12.11.2015.
Broj akta: 00-39/15-1/
Vrsta dokumenta: Predlog zakona

Razmatanje amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Datum: 12.11.2015.
Broj akta: 00-39/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog zakona o izmjeni Zakona o geološkim istraživanjima

Datum: 12.11.2015.
Broj akta: 01-3/15-3/
Vrsta dokumenta: Predlog zakona

Zapisnik sa śednice

Datum: 06.11.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik