Nazad

40. śednica Odbora za evropske integracije, 23.12.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Treći polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU za period januar – jun 2015. godine;
  2. Šesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU, za period april - jun 2015. godine;
  3. Sedmi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU, za period jul - septembar 2015. godine;
  4. Drugi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore EU za period 2015 - 2018;
  5. Treći kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore EU za period 2015 - 2018;
  6. Prilog Izvještaju EK o napretku Crne Gore za period 1. april – 1. septembar 2015. godine;
  7. Informacija o bilateralnoj saradnji CG sa državama članicama Evropske unije;
  8. Razno.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 23.12.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik