Nazad

122. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 30.11.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi
  2. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica development“ Opština Tivat – projekat Luštica Bay
  3. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu kasarne „Orijenski bataljon“ u Kumboru
  4. Predlog amandmana (tri) Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na Predlog zakona o carinskoj službi;
  5. Razmatranje amandmana (tri)na Predlog zakona o carinskoj službi koje je podnio poslanik Goran Tuponja (29/15-1/4).
  6. Tekuća pitanja.

Dokumenta: