Nazad

50. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu, 04.12.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2014. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2014. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:

  - Ministarstvo odbrane,
  - Ministarstvo unutrašnjih poslova,
  - Agenciju za nacionalnu bezbjednost.

 2. Konačan izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova.
 3. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:

  - Ministarstvo odbrane,
  - Ministarstvo unutrašnjih poslova,
  - Mgenciju za nacionalnu bezbjednost.

 4. Tekuća pitanja.

Dokumenta: