Nazad

112. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 15.12.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. ---

  .


  Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore na 112.sjednicu (prva zajednička sjednica sa Odborom za ljudska prava i slobode) koja će se održati 15.decembra 2015.godine (utorak) u Plavoj sali, u 12 sati.
  „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“

  Na dnevnom redu predmetne sjednice je konsultativno saslušanje na temu
  Predmetno konsultativno saslušanje je inicirano zahtjevom Kluba poslanika SNP broj 05-92/15 od 18.11.2015.godine koji su podnijeli poslanica Snežana Jonica i poslanik dr Radosav Nišavić. Taj zahtjev se odnosi na sazivanje zajedničke sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za ljudska prava i slobode. Podnosioci zahtjeva su, u obrazloženju, kao razlog za održavanje traženog konsultativnog saslušanja, naveli potrebu pribavljanja stručnih mišljenja i potrebnih informacija o ključnim nalazima iz Izvještaja Državne revizorske institucije od 19.oktobra 2015.godine – „„Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“.
  Takođe, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore podnijelo je Odboru Predstavku za razmatranje Izvještaja Državne revizorske institucije, broj 299/2-02 od 27.10.2015.godine koji se odnosi na „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“. Tom predstavkom je traženo održavanje zajedničke sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, shodno članu 66 Poslovnika Skupštine Crne Gore.
  Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, cijeneći pomenute inicijalne podneske, na 109.sjednici, održanoj 01.decembra 2015.godine, odlučio da, sa Odborom za ljudska prava i slobode, shodno članu 66 Poslovnika Skupštine Crne Gore, organizuje predmetno konsultativno saslušanje. Takođe, Odbor je ocijenio da, nakon ovog konsultativnog saslušanja, neće biti neophodno održavanje zajedničke tematske sjednice sa Odborom za ekonomiju, finansije i budžet. U svakom slučaju, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet će biti informisan o rezultatima predmetnog konsultativnog saslušanja.
  Odbor je odlučio da, u cilju dobijanja potrebnih informacija i stručnih mišljenja, na sjednicu pozove sljedeća lica:
  - dr Branislava Radulovića, direktora Kolegijuma Državne revizorske institucije;
  - Dragišu Pešića, člana Kolegijuma Državne revizorske institucije;
  - Zoricu Kovačević, ministarku rada i socijalnog staranja;
  - Angelinu Međedović, glavnu inspektorku u Odsjeku za inspekciju rada pri Upravi za inspekcijske poslove;
  - Radoja Žugića, ministra finansija;
  - Vukicu Jelić, direktoricu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore;
  - Slavicu Radusinović, načelnicu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom;
  - Gorana Macanovića, predsjednika Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom;
  - Marinu Vujačić, izvršnu direktoricu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 15.12.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik