Nazad

63. śednica Administrativnog odbora, 18.02.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Nastavak postupka imenovanja dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije;
 2. Pokretanje postupka imenovanja predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja;
 3. Razmatranje predloga Komisije za sprječavanje sukoba interesa za pokretanje postupka razrješenja, suspendovanja ili izricanja disciplinske mjere, br. 00-32-5/15-66 i 00-32-5/15-66/1 od 2. novembra 2015. godine;
 4. Razmatranje zahtjeva dr Slobodana Lekovića, ranijeg predsjednika Komisije za sprječavanje sukoba interesa, br. 00-63-14/16-1 i 00-63-14/16-1/1 od 12. januara 2016. godine;
 5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Administrativnog odbora za 2015. godinu;
 6. Nacrt plana rada Administrativnog odbora za 2016. godinu;
 7. Zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za davanje mišljenja, broj 00-63-14/16-2 od 19. januara 2016. godine;
 8. Tekuća pitanja.

  .  - Usvajanje Zapisnika sa 62. sjednice Odbora -

Dokumenta:

Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije

Datum: 18.02.2016.
Broj akta: 00-63-14/16-80
Vrsta dokumenta: Ostalo

Javni poziv za imenovanje predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Datum: 18.02.2016.
Broj akta: 00-63-14/16-81
Vrsta dokumenta: Ostalo

Izvještaj o radu Administrativnog odbora za 2015. godinu

Datum: 18.02.2016.
Broj akta: 00-63-14/16-82
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Plan rada Administrativnog odbora za 2016. godinu

Datum: 18.02.2016.
Broj akta: 00-63-14/16-83
Vrsta dokumenta: Plan

Zapisnik sa śednice

Datum: 18.02.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik