Nazad

134. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 21.03.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Razmatranje amandmana (5) na Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare, koje je podnio poslanik Srđan Milić;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
  3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji je podnio poslanik Andrija Popović i
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum: 23.03.2016.
Broj akta: 16-02/16-1/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Predlog zakona o izmjenama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Datum: 21.03.2016.
Broj akta: 23-2/16-1/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Zapisnik sa śednice

Datum: 21.03.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik