Nazad

135. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 28.03.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Praćenje primjene Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju;
  2. Praćenje primjene Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure (EUR);
  3. Praćenje primjene Zakona o investicionim fondovima;
  4. Godišnji izvještaj o korišćenju finansijskih sredstava Skupštine i Službe Skupštine, sa Izvještajem o javnim nabavkama;
  5. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 28.03.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik