Nazad

153. śednica Zakonodavnog odbora, 21.03.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu;
  3. Predlog zakona o biocidnim proizvodima;
  4. Predlog zakona o vinu;
  5. Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja;
  6. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu

Datum: 07.04.2016.
Broj akta: 20-1/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predlogu zakona o vinu

Datum: 25.03.2016.
Broj akta: 11-4/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o biocidnim proizvodima

Datum: 25.03.2016.
Broj akta: 27-8/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru

Datum: 21.03.2016.
Broj akta: 01-1/16-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Datum: 21.03.2016.
Broj akta: 28-2/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 21.03.2016.
Vrsta dokumenta: Zapisnik