Nazad

64. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 25.05.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2015. godinu, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama;
 2. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za ljudska prava i slobode u 2015. godini i prvom kvartalu 2016. godine;
 3. Informacija sa sastanaka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa ekspertkinjom Evropske komisije za oblast temeljnih prava Ivanom Roanjom, održanih 20. i 21. aprila 2016. godine u Podgorici;
 4. Tekuća pitanja.

  - Usvajanje Zapisnika sa 63. sjednice Odbora, održane 13. aprila 2016. godine -
  .


  ****
  Odbor za ljudska prava i slobode i u 2016. godini nastaviće sa aktivnostima utvrđenim Planom aktivnosti Odbora za 2016. godinu, posvećenim nastavku djelovanja u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 10. marta 2016. godine, Izvještajem Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu, od novembra 2015. godine, kao i Rezolucijom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope 2030 (2015) od 27. januara 2015. godine, naročito kroz realizaciju obaveza iz revidiranih akcionih planova Vlade Crne Gore za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

  Stoga, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu:
  „Pravo na pristup informacijama u posjedu državnih organa regulisano je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, ali u praksi državna uprava još uvijek ne reaguje dovoljno brzo ili nije proaktivna po ovom pitanju. Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je operativna od 2013. godine, ali nema dovoljno kapaciteta za rad na sve većem broju žalbi koje joj pristižu. Ćutanje administracije predstavlja značajan problem i uzrok je za skoro 50 % žalbi koje pristižu od javnosti. (str.11 i 12 Prevoda Izvještaja)
  Što se tiče slobodnog pristupa informacijama, u 2014. godini, javne institucije su odbile otprilike 25 % zahtjeva za pristup informacijama. Međutim, žalbeni organ, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je usvojila većinu žalbi. Sudske odluke vezane za pristup informacijama se ne izvršavaju djelotvorno. (str.17 Prevoda Izvještaja)
  Tokom 2014. godine, od ukupno 4058 početnih zahtjeva za pristup informacijama koji su dostavljeni državnim organima, tražena informacija nije dostavljena u 1007 slučajeva (25%). Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zaprimila je ukupno 1753 žalbe tokom 2014. Od tog broja usvojila je 1332. Većina se ticala ćutanja administracije. U nizu slučajeva je prvostepeni organ proglasio tražena dokumenta povjerljivim, zahtijevajući time od podnosioca žalbe da zatraži odluku Upravnog suda. Tokom 2014. Upravni sud je usvojio 26 žalbi, dok je 14 odbijeno. Za razliku od 2014. kada Agencija nije pokrenula prekršajne postupke za nepoštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama, u 2015. (januar – avgust) je pokrenut niz postupaka. (str.62 Prevoda Izvještaja)
  Kada je u pitanju zaštita ličnih podataka, izvještaj o Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama izdat je krajem marta. Do danas nije bilo slučajeva u oblasti zaštite podataka koji su iznijeti pred sud, s izuzetkom mišljenja Ustavnog suda o pristupu organa za sprovođenje zakona podacima pružalaca usluga elektronskih komunikacija. Obuku sudija i tužilaca o zaštiti podataka potrebno je nastaviti u skladu s rasporedom iz akcionog plana.“ (str.67 Prevoda Izvještaja),

  Odbor će razmatranjem Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2015. godinu, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama /član 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore- kontrolna uloga/, realizovati prvu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2016. godinu, sačinjenim na osnovu: Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 10. marta 2016. godine, Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu od novembra 2015. godine, Rezolucije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope 2030 (2015), od 27. januara 2015. godine, Programa rada Vlade Crne Gore za 2016. godinu, aktivnosti Skupštine Crne Gore i jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2015. godinu.

  Prilikom razmatranja Izvještaja, u skladu sa Akcionim planom za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine i Planom aktivnosti Odbora za 2016. godinu, posebna pažnja biće posvećena praćenju realizacije Zaključka Skupštine Crne Gore donešenog povodom razmatranja Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2014. godinu, objavljenog u „Službenom listu CG“, broj 3/16.
  ****

  Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvan je:
  - Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj,

  a u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuje u radu sjednice, pozvan je:
  - Rukovodilac Ministarstva unutrašnjih poslova, potpredsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič i
  - OEBS-a, šefica Misije, ambasador Janina Hrebickova,

  NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda:
  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić,
  - Centar za građansko obrazovanje, izvršna direktorica Daliborka Uljarević i
  - Centar za demokratsku tranziciju, izvršni direktor Dragan Koprivica.

  ****
  Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2015. godinu dostupan je na linku: http://www.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/1063/1115-7155-00-72-16-5.pdf

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 25.05.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode u 2015. godini i prvom kvartalu 2016. godine

Datum: 31.03.2016.
Broj akta: 00-63-8/16-
Vrsta dokumenta: Izvještaj