Nazad

146. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 06.06.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2015. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015. godinu;
  2. Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala za 2015. godinu;
  3. Tekuća pitanja.

Dokumenta: