Nazad

160. śednica Zakonodavnog odbora, 06.06.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;
  4. Predlog zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom;
  5. Predlog zakona o održavanju stambenih zgrada;
  6. Predlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  7. Predlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim odlikovanjima i priznanjima.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o održavanju stambenih zgrada

Datum: 10.06.2016.
Broj akta: 27-1/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 08.06.2016.
Broj akta: 09-2/16-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 06.06.2016.
Broj akta: :