Nazad

Nastavak 149. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 30.06.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koje su podnijeli poslanici:

  - Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Zoran Jelić (dva) (16-03/16-1/7

 2. Razmatranje amandmana (devet) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje su podnijeli poslanici:

  - Veljko Zarubica, Zoran Jelić i Marta Šćepanović (dva) (16-02/16-1/4)
  - Predlog amandmana Odbora (sedam)

 3. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji su podnijeli poslanici:

  - Zoran Jelić, Filip Vuković i Marta Šćepanović (jedan) (09-2/16-1/4)

 4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koje su podnijeli poslanici:

  - Marta Šćepanovič i Zoran Jelić (jedan) (09-3/15-1/4)

 5. Razmatranje amandmana (sedam) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, koje su podniijeli poslanici:

  - Marta Šćepanović, Azra Jasavić i Filip Vuković (dva) (16-05/16-1/6)
  - Srđan Milić (pet) (16-05/16-1/5)

 6. Razmatranje amandmana (32) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju, koje su podnijeli poslanici:

  - Velizar Kaluđerović, Neven Gošović,
  Mladen Bojanić i Dritan Abazović (tri) (09-2/15-9/4)
  - Izet Bralić (dva) (09-2/15-9/5)
  - Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Radosav Nišavić,
  Danijela Marković, Danko Šarančić i Jelisava Kalezić (26) (09-2/15-9/6)
  - Neven Gošović, Mladen Bojanić, Dritan Abazović (jedan) (09-2/15-9/7)

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 30.07.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik