Nazad

166. śednica Zakonodavnog odbora, 11.07.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o vodama;
  2. Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima;
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju;
  6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti;
  7. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;
  8. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom;
  9. Predlog zakona o izmjeni Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti;
  10. Predlog zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Datum: 11.07.2017.
Broj akta: 07-1/15-2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o jakim alkoholnim pićima

Datum: 20.07.2016.
Broj akta: 11-4/15-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju

Datum: 18.07.2016.
Broj akta: 01-3/15-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o vodama

Datum: 12.07.2016.
Broj akta: 27-4/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti

Datum: 12.07.2016.
Broj akta: 09-2/16-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Datum: 12.07.2016.
Broj akta: 19-6/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 11.07.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima

Datum: 11.07.2016.
Broj akta: 10-3/16-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj