Nazad

70. śednica Administrativnog odbora, 28.07.2016.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Razmatranje Zahtjeva Osnovnog suda u Rožajama za davanje odobrenja za pokretanje krivičnog postupka protiv poslanika dr Radovana Asanovića, K.br. 45/16 od 6. aprila 2016. godine;
 2. Razrješenje sa dužnosti savjetnice ranijeg predsjednika Skupštine Crne Gore;
 3. Razmatranje zahtjeva Ministarstva ekonomije, br. 00-63-14/16-151/1 i 00-63-14/16-151/2 od 19. jula 2016. godine;
 4. Razmatranje zahtjeva za donošenje rješenja o zaradi ili naknadi, shodno čl. 31 i 35 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru:

  - Razmatranje Zahtjeva za donošenje rješenja o zaradi na ime predsjednika i članova Savjeta
  Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, broj 00-63-14/16-129 od
  31. marta 2016. godine;
  - Razmatranje Zahtjeva za donošenje rješenja o naknadi za predsjednika i članove Savjeta Agencije za elektronske medije, broj 00-63-14/16-135 od 14. aprila 2016. godine;
  - Razmatranje Zahtjeva Agencije za nadzor osiguranja za donošenje rješenja o zaradi za predsjednika i naknadi za članove Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, broj 00-63-14/16-139 od 18. maja 2016. godine.

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 28.07.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik