Druga sjednica Zakonodavnog odbora, 21.12.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 3. Predlog zakona o reviziji;
 4. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine;
 5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o spomen-obilježjima;
 6. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim i drugim praznicima;
 7. Predlog zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca ;
 8. Predlog zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna;
 9. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o žigu;
 10. Predlog zakona o izmjenama Zakona o patentima;
 11. Predlog odluke o dodjeli Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30 s Predlogom ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30, Predlogom ugovora o zajedničkim operacijama i Predlogom ugovora o računovodstvu;
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (EURATOM) i država nečlanica Evropske unije u sistemu zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja (ECURIE);
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprječavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova;
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih;
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima; i
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Datum: 23.12.2016.
Broj akta: 33/16-7/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: 24-4/16-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: 28-2/16-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o reviziji

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: 06-2/16-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim i drugim praznicima

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: 00-36/16-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: 28-2/16-5
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o spomen - obilježjima

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: 26-2/16-2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: 07-3/16-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o patentima

Datum: 22.12.2016.
Broj akta: 07-2/16-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 21.12.2016.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik