Osma sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 01.03.2017.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Konsultativno saslušanje prijavljenih kandidata na Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije (član 73 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore).

Dokumenta:

Predlog odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije

Datum: 02.03.2017.
Broj akta: 00-63-7/17-2/
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Zapisnik sa śednice

Datum: 01.03.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik