Nazad

Šesta śednica Odbora za antikorupciju, 24.07.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa četvrte i pete śednice
  2. Akcioni planovi Vlade Crne Gore za poglavlja 23 i 24 u dijelu pravosuđa, borbe protiv korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala
  3. Tekuća pitanja
  4. Inicijativa MANSA predlog da se usvoji i da se obavi konsultativno saslušanje zajedno sa Odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu).

    U radu Odbora povodom prve tačke učestvovaće i potpredśednik Vlade i ministar pravde, Duško Marković. Cilj rasprave je da se prije svega sagleda potencijalna pozicija EK u odnosu na Akcione planove sa aspekta otvaranja pregovora za poglavlja 23 i 24.

Dokumenta:

Zapisnik sa šeste śednice

Datum: 24.07.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik