Osamnaesta sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 01.06.2017.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o nacionalnom brendu;
  2. Razmatranje (osam) amandmana na Predlog zakona o nacionalnom brendu, koje je podnio poslanik Nikola Rakočević;
  3. Predlog zakona o dopuni Zakona o administrativnim taksama, koji je podnijela grupa poslanika;
  4. Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;
  5. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, koji su podnijele poslanice Jovanka Laličić i Marta Šćepanović;
  6. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2016. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za 2016. godinu;
  7. Utvrđivanje predloga odluka o imenovanju dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i
  8. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o nacionalnom brendu

Datum: 01.06.2017.
Broj akta: 00-35/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju (osam) amandmana na Predlog zakona o nacionalnom brendu

Datum: 01.06.2017.
Broj akta: 00-35/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

Datum: 01.06.2017.
Broj akta: 04-1/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog odluke o imenovanju člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Datum: 01.06.2017.
Broj akta: 00-63-7/17-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Predlog odluke o imenovanju člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Datum: 01.06.2017.
Broj akta: 00-63-7/17-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Zapisnik sa sjednice

Datum: 01.06.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik