Devetnaesta sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 22.06.2017.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama;
  3. Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na nepokretnosti;
  4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;
  5. Godišnji Izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu hartija od vrijednosti sa Finansijskim izvještajem za 2016. godinu;
  6. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2016. godinu i
  7. Tekuća pitanja.

Dokumenta: