21. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 10.07.2017.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji;
  2. Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda za 2016. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2016. godinu (na upoznavanje) i
  3. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji

Datum: 10.07.2017.
Broj akta: 16-5/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 10.07.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik