Nazad

26. sjednica Zakonodavnog odbora, 18.07.2017.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o Vojsci Crne Gore;
  2. Predlog zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici;
  5. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78 stav 2 u dijelu koji glasi: ,,minuli rad,, Zakona o radu (,,Službeni list CG,, br. 49/08, 59/11, 66/12 i 31/14) i odredbe člana 15 stav 1 tačka 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (,,Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16 i 21/17);
  6. Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima (,,Službeni list CG“, broj 22/17);
  7. Razmatranje Predloga za ocjenu ustavnosti odredbe člana 1 stav 2 tačka 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama (,,Službeni list CG“, broj 30/17);
  8. Razmatranje Predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlanskog ugovora i Protokola uz Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Grčke i Turske (,,Službeni list CG“, broj 11/15).

Dokumenta:

Izvještaj o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Datum: 19.07.2017.
Broj akta: 15-1/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o Vojsci Crne Gore

Datum: 19.07.2017.
Broj akta: 31-6/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o tržištu poljoprivrednih prehrambenih proizvoda

Datum: 19.07.2017.
Broj akta: 11-1/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 18.07.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik