30. sjednica Zakonodavnog odbora, 20.09.2017.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Pariskog Sporazuma;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Stokholmsku konvenciju o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama, usvojeni na šestom i sedmom zasijedanju Konferencije potpisnica;
  4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju;
  5. Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije;
  6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona;
  7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe;
  8. Predlog zakona o vanjskim poslovima;
  9. Predlog zakona o izmjenama Zakona o stečaju;
  10. Utvrđivanje prečišćenog teksta Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o stečaju

Datum: 28.09.2017.
Broj akta: 09-2/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o vanjskim poslovima

Datum: 28.09.2017.
Broj akta: 31-2/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije

Datum: 28.09.2017.
Broj akta: 32-1/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Datum: 28.09.2017.
Broj akta: 14-4/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

Datum: 28.09.2017.
Broj akta: 29/17-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Datum: 25.09.2017.
Broj akta: 27-1/17-5
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 20.09.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma

Datum: 09.01.2017.
Broj akta: 27-1/17-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj