24. sjednicu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 27.09.2017.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o uslugama;
  2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske Unije;
  3. Predlog zakona o izmjeni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe;
  5. Nacrt budžeta Državne revizorske institucije za 2018 godinu;
  6. Nacrt budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu i
  7. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Predlog zakona o uslugama

Datum: 02.10.2017.
Broj akta: 03-2/17-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske Unije

Datum: 02.10.2017.
Broj akta: 32-1/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog zakona o izmjeni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju

Datum: 02.10.2017.
Broj akta: 23-1/17-9/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Datum: 02.10.2017.
Broj akta: 14-4/17-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 27.09.2017.
Vrsta dokumenta: Zapisnik